Connecting remotely to Exchange powershell

My scenario:

Exchange server name: exc01
Domain name: domain.local

$session = new-pssession -connectionuri http://exc01.domain.local/powershell -configuration Microsoft.Exchange -credential domain\administrator      
      
Import-PsSession -Session $session      
      
Get-GlobalAddressList

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *