The Virtual Machine Manager management server could not copy a required Hyper-V authorization file to hyper-v server

Error:

The Virtual Machine Manager management server could not copy a required Hyper-V authorization file to  hyper-v server.

Solution:

Make sure VMM computer accounts, VMM cluster computer account, VMM admin action account, VMM Admins group, VMM service account are member of local administrators on Hyper-V server.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *